Wednesday, December 14, 2016

RE URGENT:Compliment of the season,
An Essential? proposal for you, Do write me back for details through this email::  mrswangyan2@gmail.com

Yours Sincerely,
Mrs. Wang.


Algemene gegevens:  Naam: Stichting Carinova  Handelsregistratienummer KvK: 05070630  T. 0900 86 62  F. (0570) 51 80 18  E. info@carinova.nl  I.  www.carinova.nl     DISCLAIMER: De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Door de electronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de informatie.  

No comments: